ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MIDEA

Χρήσιμες πληροφορίες & υποστήριξη σχετικά με τα προϊόντα Midea.

After-sales Policies and Services

Support & Service from Midea MBT

Πανελλαδικό δίκτυο διανομής
Επιλεκτικό δίκτυο διανομής που προσφέρει εμπορικό πλεονέκτημα στους συνεργάτες του Ομίλου Τουρνικιώτη.
Τεχνική υποστήριξη
Πλήρης τεχνική υποστήριξη των μονάδων από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.